Naar inhoud

Vacature maatschappelijk werker (voltijds, contract bepaalde duur)

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een MAATSCHAPPELIJK WERKER (schaal B1 - B3)

Het betreft een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur. 

 
Indiensttreding: zo snel mogelijk.
 
Het minimum bruto maandloon (bij voltijdse prestaties) bedraagt: 2.412,49 euro.

Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten:

- houder zijn van ofwel:
  1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma; 
- hetzij houder zijn van een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van bovenbedoelde diploma's; 
- slagen voor een selectieprocedure. 

Interesse? 
In bijlage vindt u de aanwervingsvoorwaarden en een gedetailleerde functiebeschrijving.
Voor inlichtingen kunt u terecht op de personeelsdienst van het OCMW.
Dit kan telefonisch op het nummer 053/ 60 62 99 of via e-mail: personeel@ocmw.lede.be.

Uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw cv en een kopie van het vereiste diploma dienen verstuurd te worden naar de voorzitter van het OCMW Lede, Annelies  De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede en moeten toekomen ten laatste op 31 maart 2018.

Datum van het bericht: maandag 12 maart 2018