Naar inhoud

Geef uw mening over de toekomst van de Leedse kerken

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeenten en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten.

Een kerkenbeleidsplan dient vooral om een positieve dynamiek rond deze unieke gebouwen te creëren. Voor elke rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit een van de volgende scenario’s:

  • parochiekerk: onveranderde situatie;
  • medegebruik (met andere christelijke gemeenschappen); 
  • nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak); 
  • herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw).

 

Lede heeft in september 2017 een kerkenbeleidsplan goedgekeurd en heeft nu het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) onder de arm genomen om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de kerkfabrieken, de parochieploeg en de bevolking van Lede dit plan op een gedragen en positieve manier in de praktijk te brengen.

 

De kerken van Lede en Oordegem zijn aangeduid als parochiekerk, maar er zal ook worden ingezet op valorisatie. Via culturele activiteiten wordt de geschiedenis en monumentwaarde van deze gebouwen in de verf gezet. Voor de kerken van Impe, Smetlede en Wanzele is een nevenbestemming vooropgesteld. Naast een religieuze functie zal ook een ander gebruik van het kerkgebouw mogelijk zijn. Voor de kerk van Papegem wordt overlegd met de parochie Vlierzele, waartoe deze kerk tot op heden behoort. De werkgroep kerkgebouwen werd opgericht met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, alle politieke fracties, de kerkbesturen, parochieploeg en geïnteresseerden. Deze werkgroep wil voor de concrete invulling van de toekomstige functie van deze kerken ook rekening houden met de meningen van alle parochianen en burgers van de gemeente Lede.

 

We doen dan ook een warme oproep om deel te nemen aan de contactmomenten over de toekomst van de Leedse kerken. Na een korte inleiding met voorbeelden zal op deze avonden ruimschoots tijd zijn om uw toekomstideeën over uw kerk mee te geven.

U bent van harte welkom in de:

  • Sint-Denijskerk Impe op dinsdag 6 maart om 19.30 uur;
  • Sint-Bavokerk Wanzele op woensdag 7 maart om 19.30 uur;
  • Sint-Pharaïldiskerk van Smetlede op dinsdag 13 maart om19.30 uur.     

    

Ideeën over de toekomstige invulling van onze kerken kan u doorsturen naar kerken@lede.be.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.crkc.be.

                    

Datum van het bericht: donderdag 01 maart 2018