Naar inhoud

Vacature technisch assistent (M/V) - sportdienst

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een TECHNISCH ASSISTENT (M/V) - sportdienst - halftijds- contractueel - Niveau D1-D3.

De sportdienst staat in voor het onderhoud en het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Als technisch assistent werk je onder leiding van de sportfunctionaris.

 

Taken

 

 • Je werkt onder leiding van de sportfunctionaris.
 • Je staat in voor het toezicht op de gemeentelijke sportinfrastructuur.
 • Je voert de toezichtstaken uit voor alle bezoekers die gebruik maken van de gemeentelijke sporthal.
 • Je zorgt voor het onderhoud en de schoonmaak van werkplaatsen, materialen, voertuigen en machines.
 • Je treft de nodige veiligheidsmaatregelen en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van de dienst.

 Aanwervingsvoorwaarden

 

 • Houder van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B;
 • Slagen voor een aanwervingsexamen.

 Aanbod

 

 • Een halftijdse contractuele betrekking voor onbepaalde duur (19 uren).
 • Boeiende en afwisselende functies met ruimte voor initiatief.
 • Salaris volgens barema.
 • Een flexibele vakantieregeling.
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
 • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

 Hoe solliciteren

 

Om deel te nemen aan de selectieprocedure verstuur je je sollicitatiebrief met je cv per post uiterlijk vrijdag 6 april 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst.

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in aanmerking.

 

De functiekaart en het examenprogramma kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 2

 

De functiekaart en het examenprogramma kunnen ook hier gedownload worden.

Datum van het bericht: woensdag 21 maart 2018