Naar inhoud

Vacature hoofdverpleegkundige

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v)

(niveau BV5).

Het betreft een statutaire overeenkomst in voltijds dienstverband. Het minimum bruto maandloon (bij voltijdse prestaties) bedraagt 3.074,87 euro.

Aanwervingsvoorwaarden:

- houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;

- beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (gegradueerde verpleegkundige,

  bachelor in de verpleegkunde, master in de verpleegkunde);

- beschikken over 4 jaar relevante beroepservaring;
- slagen voor een selectieprocedure.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.

Interesse?
Uw sollicitatiebrief samen met uw CV en een kopie van het vereiste diploma stuurt u naar
de voorzitter van het OCMW Lede, Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50 te 9340 Lede.
We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 24 oktober 2017.


Voor inlichtingen kunt u terecht op de personeelsdienst van het OCMW.
Dit kan telefonisch op het nummer 053/ 60 62 98 of via e-mail: personeel@ocmw.lede.be.
Op verzoek sturen we u graag een gedetailleerde functiebeschrijving. Deze documenten zijn eveneens te raadplegen in onderstaande bijlage.

Datum van het bericht: donderdag 07 september 2017