Naar inhoud

RUP Hoogstraat: beslissing mer-plicht

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Er werd een onderzoek tot mer-plicht gevoerd voor het RUP Hoogstraat.

Het departement Omgeving, dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een mer-plan niet nodig is.

 

Zowel de screeningsnota als de beslissing kan u ook raadplegen op http://www.mervlaanderen.be/ of in het gemeentehuis bij de dienst stedenbouw van 10 mei tot en met 8 juni 2017.

Datum van het bericht: maandag 08 mei 2017