Naar inhoud

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag: Politiezone Erpe-Mere/Lede - Hoogstraat 175

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage bij de dienst milieu en landbouw: 
milieuvergunningsaanvraag (klasse 2): het exploiteren van een nieuwe inrichting, met als onderwerp: het exploiteren van een politiehuis, gelegen te Lede, Hoogstraat 175, door Politiezone Erpe-Mere/Lede.

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 3 juni 2017.

Datum van het bericht: donderdag 04 mei 2017