Naar inhoud

Vacature tijdelijke administratieve medewerk(st)er

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een TIJDELIJKE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER(ST)ER voor de dienst speelpleinwerking. 

Periode van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017 - Voltijds - Niveau C1-C3.

Taken

  • Je zorgt voor de administratieve ondersteuning op het speelplein.

  • Je registreert en verwerkt de inschrijvingen en geeft inlichtingen omtrent de kinderen aan de hoofdmonitoren.

  • Je staat in voor de inschrijvingen van de activiteiten en biedt ondersteuning aan de hoofdmonitoren.

  • Je bent de contactpersoon tussen de jeugdconsulente en de hoofdmonitoren.

Aanwervingvoorwaarden

  • Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
  • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
  • Je slaagt in een selectieproef.

 

Hoe solliciteren?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk 5 mei 2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst.

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in aanmerking! Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

 

De selectieproeven vinden plaats op donderdag 11 mei en 18 mei. Wie voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden zal een uitnodiging ontvangen voor 11 mei. Wie slaagt voor de eerste ronde wordt uitgenodigd voor de proef op 18 mei.

 

Meer info bij de personeelsdienst.

Datum van het bericht: dinsdag 18 april 2017