Naar inhoud

Heraanleg doortocht Oordegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en Farys investeren samen in een veiligere Grote Steenweg (N9) in Oordegem (Lede). De doortocht krijgt een grondige facelift van zijstraat Wijde Wereld tot de Pontweg. Met een nieuw wegdek, veilige fiets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de steenweg een pak veiliger, zeker voor fietsers en voetgangers. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. De werken zijn op 27 februari van start gegaan en zullen tot juli 2018 duren. 

Wat houden de werken in?

 

De steenweg wordt grondig vernieuwd, zowel boven als onder de grond. Veel aandacht gaat naar veilig fietsen en wandelen: veilige oversteekplaatsen, veilige fietspaden die achter de parkeerstroken en busperrons liggen en comfortabele voetpaden. Ook de rijweg, openbare verlichting en bushaltes worden vernieuwd. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel.

Ook de heraanleg van de rijweg tussen Fauconniersmolen en de grens met Westrem (Wetteren), een onderdeel van de werken die in 2016 gestart zijn, vindt samen met een fase van deze werken plaats. Door beide werken samen uit te voeren, beperkt het agentschap de verkeershinder. 

 

Uitgebreide info over de werken vindt u terug op www.wegenenverkeer.be/lede

 

De inwonersbrief met eveneens concrete info over de fasering vindt u hieronder terug.

 

Update:

 

Sinds 5 februari zijn de werken aan de noordzijde van de N9 tussen Oordegemkouter en de Pontweg gestart. In deze werfzone zit ook het kruispunt Oordegemkouter-Oordegemdorp.Vanaf maandag 26 februari werd gestart met de opbraak en de heraanleg van het kruispunt Oordegemkouter-Oordegemdorp. Dit wil zeggen dat er geen verkeer meer van Oordegemdorp richting Oordegemkouter kan rijden. Deze situatie zal duren tot einde april. De heraanleg van de doortocht N9 zal normaliter voltooid zijn in juli.

  

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie blijft grotendeels hetzelfde.    

  • Het autoverkeer richting Aalst kan door op de N9.
  • Verkeer richting Wetteren/Gent moet de omleiding volgen via de Papegemstraat en de Essestraat en gaan verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg.
  • Het verkeer kan de Zwaanstraat inrijden komende vanuit Gent. Het blijft mogelijk om vanuit de Zwaanstraat de N9 op te rijden richting Aalst.
  • Het kruispunt N9 Oordegemkouter is tijdens deze fase niet meer bereikbaar voor het verkeer van Aalst.
  • Inwoners van Oordegemdorp moeten richting Lede rijden via Klinkaard – Speurtstraat en richting N9 via Speurtstraat – Dries – Beekstraat of Wijde Wereld.
  • Richting Oordegemdorp kan men komende van Aalst via de omleiding via de Papegemstraat naar Oordegemkouter dan via Klinkaard – Speurtstraat. Komende van Gent kan men Oordegemdorp bereiken via Beekstraat.
  • De fietsers volgen de omleiding via Zwaanstraat, Ouden Heirweg tot fietspad voor brug over het spoor, dit fietspad volgen tot N9 (Grote Steenweg), N9 (Grote Steenweg), Beekstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). De fietsers worden in beide rijrichtingen omgeleid.
  • Vanaf het begin van de werfzone (Bloemenrijk) tot het kruispunt Oordegemkouter moeten de fietsers wel af te stappen. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone

 

Bereikbaarheidsadviseur

 

Voor de herinrichting doortocht Oordegem wordt er door AWV een bereikbaarheidsadviseur voor de handelaars aangesteld. De bereikbaarheidsadviseur is de brug tussen handelaars en de werf. 

 

Contactgegevens:

Marloes Cattersel

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be

M: 0476 72 22 57

 

Datum van het bericht: dinsdag 20 februari 2018