Naar inhoud

Bekendmaking inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in Lede

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het uittreksel van de inventaris van geregistreerde onroerende goederen inzake maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ligt momenteel ter inzage bij de dienst milieu en landbouw.

Je kan de inventaris alle werkdagen inkijken van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur en dit van 11 tot en met 22 september 2017.

 

Wie van oordeel is dat een bedrijfsruimte ten onrechte niet werd geregistreerd kan via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij:

 

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Datum van het bericht: maandag 11 september 2017