Naar inhoud

Begeleid(st)er(s) buitenschoolse kinderopvang dagcontract(en)

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van begeleid(st)er(s) buitenschoolse kinderopvang studentencontract(en) dagcontracten zomervakantie.

Aanwervingsvereiste

Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.

 

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit voor woensdag 31 mei 2017.

 

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.

Datum van het bericht: donderdag 11 mei 2017