Naar inhoud

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang vervangingscontract

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang vervangingscontract (langdurig zwangerschapsverlof) - 3/5 vanaf 18 september 2017.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.

 

Je beschikt over een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.

 

Je slaagt voor een selectieproef.

 

Opgelet

 

Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 31 augustus 2017.

Het examen vindt plaats op donderdag 7 september 2017 vanaf 17 uur.

 

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv uitsluitend per post (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard.

 

Meer informatie over het examenprogramma en de functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst (053 60 68 20 of via personeel@lede.be).

Datum van het bericht: dinsdag 01 augustus 2017