Naar inhoud

Sociaal tarief bij de dienst kinderopvang, de jeugd- en de sportdienst

De diensten  hanteren sociale tarieven voor de kinderopvang, het speelplein en alle sportactiviteiten.

Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20 000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1 000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van 50 % van de ouderbijdrage.
Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen. Voor samenwonenden wordt de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners genomen.

 

Indien u denkt in aanmerking te komen voor deze sociale tarieven stuurt u een kopie van uw meest recente aanslagbiljet (aanslagjaar 2016, inkomsten van het jaar 2015) naar de bevoegde dienst zodat we de sociale tarieven voor de kinderopvang, het speelplein en alle sportactiviteiten kunnen toepassen.

 

Opgelet: om in aanmerking te komen voor sociaal tarief voor het speelplein moet u het attest voor zaterdag 1 juli 2017 bezorgen aan die jeugddienst.

Datum van het bericht: dinsdag 06 juni 2017