Naar inhoud

Sociaal tarief bij de dienst kinderopvang en de sportdienst

De dienst kinderopvang en de sportdienst hanteren sociale tarieven voor de kinderopvang en alle sportactiviteiten.

Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20 000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1 000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van 50 % van de ouderbijdrage.
(Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen. Voor wat samenwonenden betreft: de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners.)

 

Ieder jaar vragen we het meest recente aanslagbiljet op te sturen zodat we de sociale tarieven voor de kinderopvang, het speelplein en alle sportactiviteiten kunnen toepassen. Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze sociale tarieven gelieve een kopij van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2015, inkomsten van het jaar 2014) te bezorgen.

 

Gelieve het aanslagbiljet op te sturen naar gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede.

Datum van het bericht: dinsdag 07 maart 2017