Naar inhoud

Gemeentesecretaris

Paul Vijverman Gemeentesecretaris Paul Vijverman bereidt de onderwerpen voor die aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college bij en stelt er het verslag van op.

De secretaris vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie en is hoofd van het personeel. Hij coördineert de gemeentelijke diensten. Hij is ook voorzitter van het managementteam.

Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris de briefwisseling van de gemeente.