Naar inhoud

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Lede. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Hij ondertekent samen met de gemeentesecretaris alle gemeentelijke briefwisseling. De burgemeester is bevoegd voor politie en veiligheid, verkeer en mobiliteit, patrimonium en onroerende goederen, public relations en erediensten.

De burgemeester is in principe elke dag aanwezig in het gemeentehuis. Als je hem wenst te spreken, kan je ook vooraf een afspraak maken. Je vindt de verdere gegevens van de burgemeester hier.