Naar inhoud

Adviesraden

Het gemeentebestuur wordt bijgestaan door verschillende adviesraden:

- Cultuurraad
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)
Jeugdraad
- Lokaal overleg kinderopvang (lok)
- Milieuraad
- Seniorenraad
Sportraad